top of page
Breathwork11 - 1.jpeg

Breathwork

Fri fly av energi og livskraft

Bevisst sirkulær pust er en vakker måte å komme seg ut av hodet og inn i din emosjonelle og kroppslige verden. Med denne pusteteknikken kan du puste deg gjennom blokkeringer i kroppen, slik at livskraft og energi kan få en fri flyt igjen.

Du kan "puste deg selv fri" fra emosjonell baggasje. Tristhet, sinne, og gamle smerter kan vise seg, men også det positive som latter, glede, tilfredshet og seksuell frihet. Ofte er det en kombinasjon av alle følelser som dukker opp i en pustetime som dette. 

Bevist Sirkulær Pust

Breathwork er ikke i seg selv EN måte å puste på. Som i både yogaen og i manuelle behandlinger, finnes det en rekke forskjellige Breathwork praksiser. Jeg fasiliterer Bevisst Sirkulær Pust. Bevisst sirkulær pust er ikke kun praktisert for å skape et rolig sinn og en balansert og avspent kropp. Denne måten å jobbe med pust på vil ta kroppen din inn i et midlertidig "stress" ved å øke oksygenflyten og forsterke bevegelse av energi i kroppen.


Selvom pusten kan føles intens vil en sirkulær pust lede til gode resultater. De midlertidige endringene av kjemien i koppen er ikke skadelige, og er faktisk vist å ha positive fysiske effekter. Å praktisere denne teknikken i en avgrenset periode (15min-1t) vil kunne gi deg høyere bevissthet som tillater deg å gi slipp på oppbygget energi. Denne frigjøringen kan igjen resultere i dyptgående mentale og fysiske renselser og opplevelser.

I en dyp Sirkulær Pustetime vil den aktive biten vare i 30-40 minutter og bør guides av en profesjonell pusteveileder. På grunn av intense reaksjoner, følelser, og oppdagelser fra barndommen eller tidligere i livet (traumer), anbefales det på det sterkeste å praktisere denne type pust med veiledning fra en traume-orientert fasilitator. 

Jeg tilbyr breathwork som behandling en til en og i grupper. 

Breathwork - 13.jpeg

Pakkeløsning

En rimeligere løsning for deg som ønsker varig transformasjon

3.png
2.png
1.png
bottom of page